วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2551

วัดหลวงพ่อโสธร

วัดหลวงพ่อโสธร


ชื่อพระพุทธโสธร หรือเรียกกันทั่วไปว่า หลวงพ่อโสธร
สถานที่ประดิษฐาน อุโบสถวัดโสธรวราราม อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราลักษณะศิลปะ ปางสมาธิวัสดุ สำริด พอกปูนปิดทองขนาด หน้าตัก 65 นิ้ว

ประวัติ

ไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอนเกี่ยวกับผู้สร้างและปีที่สร้าง ประดิษฐานอยู่ที่วัดโสธรวราราม เมื่อราว พ.ศ. 2313 มีเกร็ดเล่าประวัติต่อๆ กันมาว่ามีพระพุทธรูปอยู่ทางเหนือ 3 องค์ เป็นพี่น้องกัน ได้แสดงอภินิหารลอยตามน้ำมา ผ่านย่านชุมชนหลายแห่ง บางแห่งคนจำนวนมากชวนกันฉุดก็ไม่อาจอัญเชิญขึ้นฝั่งได้ ในที่สุด พระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ ก็ได้ขึ้นฝั่งประดิษฐานยังวัดต่างๆ คือ
1 องค์พี่ใหญ่ หลวงพ่อบ้านแหลม ลอยตามแม่น้ำไปขึ้นฝั่ง ณ วัดบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม
2 องค์น้องสุดท้อง หลวงพ่อโต ขึ้นฝั่งประดิษฐาน ณ วัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ
3 ส่วนองค์กลาง หลวงพ่อโสธร ลอยตามน้ำมาบริเวณหน้าวัดโสธรวราราม พระอาจารย์ผู้ทรงความรู้ ประกอบพิธีบวงสรวงใช้สายสิญจน์อัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ วัดโสธรวรารามได้สำเร็จ องค์พระพุทธรูปหล่อด้วยสำริด ขนาดหน้าตักกว้างศอกเศษ แต่ได้พอกปูนเข้าภายหลังเพื่อป้องกันการโจรกรรม
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชหัตถเลขากล่าวถึง พระพุทธโสธร เมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองฉะเชิงเทรา ใน พ.ศ. 2451 ว่า “กลับมาแวะวัดโสธร ซึ่งกรมหลวงดำรงคิดจะแปลว่า “ยะโสธร” จะให้เกี่ยวแก่การที่ได้สร้างเมื่อเสด็จกลับจากไปตีเขมร แผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถหรือเมื่อใดนั้น แต่เป็นที่สงสัยด้วยเห็นไม่ถนัด พระพุทธรูปทำด้วยศิลาแลงทั้งนั้น องค์ที่สำคัญว่าเป็นหมอดีนั้น คือองค์ที่อยู่กลาง ดูรูปตักและเอวงาม ทำนองเดียวกับ พระพุทธรูปเทวปฏิมากร แต่ตอนบนกลายไปเป็นฝีมือผู้ที่ไปปั้น ว่าลอยน้ำมาก็เป็นความจริง เพราะเป็นศิลาคงทำไม่ได้ ในที่นี้”

ประเพณี

งานประจำปีนมัสการพระพุทธโสธร ปีละ 3 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 กลางเดือน 5 ซึ่งถือว่าเป็นงานฉลองวันเกิดพระพุทธโสธร เริ่มงานวันขึ้น 14 ค่ำ จนถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 5 รวม 3 วัน 3 คืน

ครั้งที่ 2 งานกลางเดือน 12 เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 11 ค่ำ จนถึงวัดแรม 1 ค่ำ รวม 5 วัน 5 คืน

ครั้งที่ 3 งานตรุษจีน เริ่มงานตั้งแต่วันชีวอิด รวม 5 วัน 5 คืน

ไม่มีความคิดเห็น: